Acasă » Istoric

Istoric

Uniunea Juriștilor din Moldova este o asociație obștească care este cunoscută atît pe teritoriul Republicii Moldova cît și în afara teritoriului țării. Membrii Uniunea Juriștilor din Moldova sînt juriști cu o experiență bogată pe tărîmul jurisprudenței, care au antrenat și cadrele tinere – studenții de la Facultatea de Drept, USM.

În perioada anilor 2005-2006 Uniunea Juriștilor din Moldova a colaborat și colaborează fructuos cu Centrul European de Drept Public din Grecia. În această perioadă au fost desfășurate două proiecte de amploare:

a) Ridicarea nivelului de democratizare în țară precum și a jurisprudenței – 2005.

b) Combaterea traficului de ființe umane, în special de femei și copii – 2006.

În cadrul primului proiect s-au desfășurat 4 conferințe de rang internațional:

a) Procesul electoral democratic din Europa 22.04-23.04.2005;

b) Strategiile de fortificare a sistemului judiciar 10-11.06.2005;

c) Democrația și drepturile omului 14-15.10.2005;

d) Suveranitatea de stat și calitatea de membru internațional 16.12.2005.

În cadrul al doilea proiect au fost desfășurate 3 seminare de rang internațional:

a) Noțiuni introductive privind fenomenul traficului în Republica Moldova prin prisma cadrului juridic Internațional și European 08.04.2006;

b) Drepturile și interesele victimelor traficului de ființe umane: standardele internaționale și legislația națională 27.05.2006;

c) Cadrul internațional al protecției femeilor și copiilor victime ale traficului de ființe umane 04.11.2006.

La conferințe și seminare au participat experți internaționali și naționali, colaborînd cu schimbul de experiență în domeniu din țările străine și Republica Moldova.

De talie internațională au participat experți din Grecia (Byron Matarangas, Profesor Universitatea din Atena „Procesul electoral democratic din Grecia”; Ioannis Stribis, Avocat, Academia din Atena “Lupta contra coruțiie în sistemul judiciar; nivelul internațional și regional ca dimensiuni al acestei lupte”;), italieni (Roberto Toniatti, Profesor al Dreptului Constituțional, decanul Facultății de Drept, Universitatea Trento, Italia “Organizarea sistemului judiciar în țările Europene”, Claudio Corradetti, Cercetător, Centrul de studii și cercetări în domeniul drepturilor omului (Cersdu), Universitatea Luiss Guido Carli , Roma, Italia Sistemul judiciar în regimul democratic și relațiile cu sistemul politic: Practica judiciară italiană, Steffano Maffei, doctor în drept, Universitatea din Parma, Italia ) judecător de la Curtea din Haga, Anita Usatska, “Mecanismele internaționale pentru protecția drepturilor omului, tribunalele internaționale și procuraturile”; Rolanda Oostland, Lector de Drept Internațional Public al Universității Erasmus din Roterdam, Cadrul Internațional al protecției și promovarea drepturilor femeilor ș.a..

Experții naționali: Gheorghe Avornic – moderator și raportor, coordonator principal al ambelor proiecte, Gheorghe Susarenco, deputat în parlament, Dumitru Postovan Președintele Curții de Arbitraj pe lîngă Camera de Comerț și Industrie, Tudor Popovici – Judecător al Curții Supremă de Justiție, Valeriu Balaban, Procurorul General al Procuraturii Generale al RM, Lilia Carasciuc, directorul Transparency International, Dumitru Baltag, decanul Facultății de Drept ULIM, ș.a.

La finele fiecărei conferințe au fost publicate rapoartele experților naționali și internaționali, în special s-a menționat publicația în memoria lui Pavel Barbalat, În total peste citeva mii de exemplare, atît în ediții speciale a Conferințelor cît și în Revista Națională de Drept (revistă acreditată ca științifico-practică).

Impactul proiectelor a avut loc nu numai pe teritoriul Republicii Moldova dar și pe teritoriul altor țări, deoarece nu numai experții și participanții locali au acumulat informații și experiență dar și experții internaționali fiind uneori uimuți de instrumentele legale care sînt aplicate pe teritoriul Moldovei, mai ales de pașii rapizi de dezvoltare democratică care au fost întreprinși în ultimii ani.

Departamentul de Tineret

În cadrul Uniunii Juristilor din Moldova își desfășoară activitatea Departamentul de Tineret a organizației, precum și Consiliul științific Studențesc de Drept care este o structură din cadrul Departamentului Tineret a Uniunii Juriștilor din Moldova. Activitatea acestora are drept scop promovarea în societate a profesiei de jurist, crearea și menținerea nivelului performant de pregătire a studenților din cadrul facultăților de drept.

Consiliul este o structură Republicană și își desfășură activitatea pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, cu drept de a deschide filiale în republică și peste hotare.

Consiliul își desfășoară activitatea în vederea realizării următoarelor scopuri fundamentale:

 • contribuirea la promovarea valorilor juridice bazate pe normele democratice și ale principiilor statului de drept în societate;
 • stabilirea și propunerea soluțiilor pentru diferite probleme de drept, organizare socială, probleme de legislație;
 • încadrarea activă a studenților în studii științifice, analitice și practice;

La lucrarile Consiliului participă activ studenții Facultatii de Drept a USM, ULIM, USEM, CID. Pe parcursul anului 2008 ei au organizat și participat la diferite mese rotunde, conferinte, seminare (ex. Masa rotunda “Statutul social-juridic al tinerilor” organizata de “Uniunea Juristilor din Moldova” si “Universitatea de Stat din Moldova” 12.Aprilie 2008; Conferinta Studenteasca Universitara pentru studentii facultatii de drept organizata de Universitatea de Stat din Moldova – 12,13 Martie 2008. Conferinta stiintifico-practica “Tinerii si Sectorul Neguvernamental” organizata de Departamentul de tineret a Uniunii Juristilor – 21.Noiembrie 2008 s.a.). În anul 2009 la data 15 Octombrie fost organizată Conferinta științifică Studențească cu genericul “Cultura, rolul si responsabilitatea juristului în societatea contemporană”. Scopul conferintei a fost de a evidenția :

 • Importanta profesiei de jurist;
 • Necesitatea dezvoltarii culturii juridice pentru întreaga societate ca element al culturii generale;
 • Importanta juristului în activitatea din diverse domenii, precum apararea drepturilor omului, activitatea diplomatică, activitatea economică etc.
 • Evidențierea responsabilității și a răspunderii juristului pentru activitatea care o desfasoara;
 • etc.

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor conferintei au fost prezentate rapoarte care au abordat probleme cu privire la: “Rolul juristului în apărarea drepturilor omului”; „Rolul juristului în edificarea statului de drept”; „Cultura juridică”, „Importanța juristului în activitatea diplomatică”; „Responsabilitatea judecătorului pentru actul de justiție”; „Intima convingere a judecătorului”; „Accesul persoanei la justiția constituțională”; „Rolul procurorului în procesul civil”; „Libertatea și independența avocatului”; „Rolul apărătorului în urmărirea penală”; „Investigația apărătorului la urmărirea penală”; „Statutul procesual al avocatului apărător”; „Rolul și locul asistenței juridice garantate de stat pentru apărarea dreptului omului”; „Natura juridică a raporturilor dintre avocat și client”; „Rolul notarului pentru apărarea și conservarea drepturilor omului”; “Apărarea drepturilor salariaților prin intermediul sindicatelor”; „Rolul ONG în apărarea drepturilor omului”; etc. Pe parcursul anului 2010 au fost organizate mai multe evenimente de orientare științifică, printre care sunt următoarele: La data de 23 Aprilie 2010 a avut loc desfășurarea lucrărilor Conferinței „Drepturile Omului într-un Stat Suveran”, organizată cu prilejul împlinirii în anul 2010 a 20 ani de la adoptarea “Declarației de Suveranitate a RM” din 23 Iunie 1990. La Conferință au participat Ministrul Tineretului și Sportului – Ion Ciobanu; șeful Direcției Juridice a MAI – ștefan Belecciu; reprezentantul Primului Parlament a RM “Parlamentul 90” –  Mihai Cotorobai; Președintele “Asociației Judecătorilor din Moldova” – Tudor Popovici; Profesorii tuturor catedrelor de la Facultatea de Drept a USM; membrii “Uniunii Juriștilor din Moldova”; tineri parlamentari; studenți, precum și reporter de la ziarul “Dreptul” ș.a. În cadrul Conferinței au fost discutate următoarele problematici:

 1. Drepturile omului și suveranitatea statelor prin prisma jurisprudenței CEDO – Ceban Roman, membru Consiliului de Administrare a „Uniunii Juriștilor din Moldova” (2008-2016)
 2. Accesul liber la justiție – Andriuța Eleonora, membru Parlamentul Tinerilor din Moldova
 3. Dreptul la apărare – Macovei Vera, membru a „Uniunii Juriștilor din Moldova”
 4. Dreptul la viață – Irina Batin, membru a „Uniunii Juriștilor din Moldova”
 5. Dreptul la libertatea de exprimare – Mahu Olga, membru a „Uniunii Juriștilor din Moldova”
 6. Dreptul la muncă și protecția muncii – Iancev Elena, membru a „Uniunii Juriștilor din Moldova”
 7. Limitele muncii forțate în reglementarea CEDO –  Ajder Corina, studentă Universitatea de Stat din Moldova
 8. Dreptul la repararea prejudiciului moral – Palamarciuc Vladimir, Presedintele Biroului Permanent Studențesc a „Uniunii Juriștilor din Moldova”
 9. Realizarea dreptului la informația – premisa dezvoltării unei societăți democratice – Botnari Veaceslav, membru a „Uniunii Juriștilor din Moldova”
 10. Libertatea individuală și siguranța persoanei – Ciugureanu Maxim, membru a „Uniunii Juriștilor din Moldova”
 11. Dreptul la un mediu sănătos prin prisma art.8 al CEDO – Vieru Vadim, membru a „Uniunii Juriștilor din Moldova”
 12. Prezumția nevinovăției – Marcel Gandrabur, student Universitatea de Stat din Moldova
 13. Drepturile homosexualilor = Drepturile Omului? (sunt drepturile homosexualilor drepturi ale omului ?) – Pirogan Sergiu, student Universitatea de Stat din Moldova
 14. Interzicerea discriminării – știrbu Gheorghe, student Universitatea de Stat din Moldova
 15. Principiul separației puterilor în stat – Ranga Nicolae, student Universitatea de Stat din Moldova

Deși Ziua Juristului se sărbatorește, tradițional, la 19 octombrie, Tineretul Uniunii Juriștilor din Moldova în colaborare cu studenții și administrația Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldovaauorganizat „Săptămîna Dreptului” în perioada 18-20 octombrie 2010 marcată printr-un șir de conferințe științifico-studențești dedicate sărbătorii profesionale “Ziua Juristului”.
În cadrul conferinței din 18 octombrie, temele  rapoartelor s-au referit la disciplinele de Teorie și istoria dreptului, Drept Constituțional și Administrativ, Drept Internațional. Printre problemele abordate pot fi mentionate urmatoarele: ,,Racordarea legislatiei naționale la icquis comunitar’’, „Aspecte ale legalității și eficacității actelor administrative”, ,,Problematica statalitatii Transnistrene”, ,,Fracțiunile parlamentare și rolul opoziției în Parlament”, ,,Principiul separației puterilor în stat“, “Libertatea de exprimare”etc.
Spre deosebire de prima conferință, care a implicat în special studenți ai anului I, cea din data de 19 Ocombrie a unit studenți ai anului II, III, IV, în cadrul căreia temele rapoartelor se refereau la  disciplinele de Drept Civil, Drept Procesual Civil, Dreptul Familiei, Drept Antreprenorial, Dreptul Muncii, Drept Ecologic și Funciar. Printre probleme abordate se enumeră: „Procedura în ordonanță” , „Contractul matrimonial” , „Contractul de achiziții publice”, „Asigurarea obligatorie de asistență medicală și drepturile de care nu ne folosim” , „Clauza de hardship” , „Condiții de admisibilitate la CEDO după protocolul nr 14” etc.
În ziua de miercuri, 20 Octombrie, au fost discutate probleme din cadrul disciplinelor de Drept Penal, Drept Procesual Penal, Criminalistică, Criminologie. Participanții la conferință au prezentat rapoarte pe temele: „Resocializarea infractorilor” , „Caracteristica criminologică a personalității infractorilor” , „Psihocriminalul”, „Pruncuciderea – fenomen al criminalității feminine”, „Delincvența juvenilă”, „Fenomenul corupției în Republica Moldova” etc.
În cadrul conferinței din 20 octombrie, la etapa de încheiere, participanților le-au fost înmînate diplome de participare, ediții ale Revistei Naționale de Drept, aplauze, cuvinte de mulțumire, satisfacție spirituală și urări de bine din partea organizatorilor.
Scopul conferințelor a fost tendința de a dezvolta relațiile între studenți de la diferite universități, precum și contribuirea la ridicarea conștiinței și culturii juridice a tinerilor în vederea creșterii unei generații pregătite să facă față provocărilor lumii materiale.
La data de 8 Decembrie 2010 a avut loc masa rotunda cu genericul “Importanța Juridică a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului” dedicata la a 62-a aniversare de la adoptaea acesteea, în cadrul careia membrii tineretului „Uniunii Juriștilor din Moldova”, studenți de Facultatea de Drept a USM, de la Institutul de Relatii Internationale din Moldova, precum și membri ai Comisiei Drepturile Omului și  Protecție Socială a Parlamentului Tinerilor din Moldova au discutat diferite problematici privind respectarea drepturilor omului în societatea noastră precum și din alte state.
Printre subiecte abordate a fost menționat:

 1. Istoricul aparitiei Declaratiei Universale a Drepturilor Omului;
 2. Dreptul la viata si pedeapsa capitala;
 3. Drepturile femeilor;
 4. Dreptul la libera exprimare;
 5. Egalitatea în drepturi și nediscriminarea
 6. Etc.